Gå till innehåll

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Vi värnar om din personliga integritet. När du i olika situationer kommer i kontakt med vår verksamhet, kan dina personuppgifter komma att behandlas av oss. Vi vill att du ska känna dig trygg när dina personuppgifter behandlas av World of Volvo och att den information som du lämnar till oss behandlas på ett ansvarsfullt sätt.

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

 

World of Volvo AB (Lyckholms Torg 1, 412 63 Göteborg) med organisationsnummer 559233-9849 (”World of Volvo”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.   Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på it@worldofvolvo.com.

 

Personuppgifter som vi samlar in, våra rättsliga grunder och ändamål för behandling

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person, till exempel namn, e-postadress eller telefonnummer. Även bilder räknas som en personuppgift om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Vi samlar in och behandlar dina uppgifter vid kommunikation med dig, när du gör en bokning, förfrågan, registrering eller ett köp hos oss, när du besöker oss samt när nu är anlitad av World of Volvo (se närmre detaljer nedan).

Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, svara på din begäran om service eller då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter.

Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta detta i förväg.

 

Hur vi använder dina uppgifter

Personuppgifterna som samlas in används främst för administration men även för att vi ska kunna kontakta dig och informera om våra erbjudanden eller som en del i vårt kvalitetsarbete.

 

Kommunikation med World of Volvo

Ändamål och personuppgifter som behandlas.

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kommunicera med dig. Du kan kommunicera med oss på flera sätt; t.ex. via sociala medier, mail eller telefonsamtal. När du kommunicerar med oss och själv lämnar t.ex. namn, mejladress och telefonnummer behandlar vi dessa uppgifter.

 

Laglig grund

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna besvara frågor från dig, samt baserat på vårt legitima intresse att hantera våra kommunikationskanaler och information.

 

Kamerabevakning

Ändamål och personuppgifter som behandlas.

På vissa platser i vårt hus finns fasta kameror uppsatta i syfte att öka säkerheten samt att kunna följa upp eventuella brott som begås på platsen. Kamerorna spelar in rörlig bild. När du besöker oss innebär det att World of Volvo kan komma att behandla dina personuppgifter i form av ditt foto. En förutsättning att det ska vara personuppgift är att det går att identifiera att det är du på filmen.

 

Laglig grund

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på vårt legitima intresse av att upprätthålla säkerheten för lokaler och besökare och att följa upp eventuella brott som begås.

 

Besökare till våra utställningar, konserter och event

Ändamål och personuppgifter som behandlas.

Vid köp av biljett/er till våra utställningar, konserter och events samarbetar vi med Tickster. De personuppgifter du lämnar i samband med ett sådant köp, behandlas av Tickster i enlighet med Ticksters  gällande integritetsmeddelande. Den information (tex e-postadress) Tickster, enligt avtal, delar med oss kommer vi använda för att skicka information och erbjudanden till dig om vad som är aktuellt på World of Volvo.

Dina uppgifter kommer användas för att:

·       registrera och administrera ditt biljettköp

·       kommunicera med dig inför ditt besök

·       skicka information och erbjudanden till dig om vad som är aktuellt på World of Volvo

 

Laglig grund

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla vårt avtal med dig och tillhandahålla den tjänst som du köpt, samt baserat på vårt legitima intresse av att dela information med dig och marknadsföra vårt erbjudande.

 

Besökare till våra restauranger

Våra restauranger drivs av Götaplatsgruppen. När du bokar bord i våra restauranger så hanteras bokningen av Götaplatsgruppen. De personuppgifter (tex e-postadress) du lämnar i samband med en bokning, följer gällande Integritetspolicy för Götaplatsgruppen. Den information Götaplatsgruppen, enligt avtal, delar med oss kommer vi använda för att skicka information och erbjudanden till dig om vad som är aktuellt på World of Volvo.  

 

Cookies

När du besöker vår webbplats så kan vi samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies. Vi använder cookies på vår webbplats för att ge dig en bra upplevelse. Vissa cookies är tekniskt nödvändiga för att tillhandahålla webbplatsen och dess funktion. Vi använder även cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse, framställa anonym statistik och för att visa dig anpassade annonser. Läs mer i vår Cockies policy på vår webbsida:  www.worldofvolvo.com

 

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter endast av World of Volvo. Företag och organisationer vi samarbetar med kommer få ta del av dina personuppgifter om det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som besökare.

 

Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Om du är en privatperson så kommer vi spara dina uppgifter i två (2) år efter att du genomfört ett köp/bokning, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig.

 

Avregistrering

Du kan när som helst och utan kostnad be att bli avregistrerad eller avsäga dig framtida utskick genom att skicka ett e-post till it@worldofvolvo.com eller genom att följa länken som finns med i varje utskick vi gör.

 

Du har alltid rätt att:

·       Begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig: denna rättighet ger dig rätt att få veta om vi har personuppgifter om dig och, i så fall, att få information om, och en kopia av, de specifika delarna och kategorierna av personuppgifter.

·       Begära rättelse av dina personuppgifter: denna rättighet ger dig rätt att få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga eller ofullständiga.

·       Invända mot behandlingen av dina personuppgifter: denna rättighet ger dig rätt att begära att vi inte längre behandlar dina personuppgifter.

·       Begära att dina personuppgifter ska raderas eller tas bort: denna rättighet ger dig rätt att begära radering eller borttagning av dina personuppgifter, inklusive om sådana personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet.

·       Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas: denna rättighet ger dig rätt att begära att personuppgifter behandlas enbart under begränsade omständigheter, inklusive med ditt samtycke.

·       Begära överföring av dina personuppgifter: denna rättighet ger dig rätt att få en kopia (i ett portabelt och, om det är tekniskt möjligt, lätt användbart format) av dina personuppgifter, eller begära att World of Volvo överför sådana personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

·       Om vår behandling av dina personuppgifter eller en del av dem grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke (ett sådant återkallande påverkar dock inte lagligheten av databehandlingsaktiviteterna före återkallandet).

Du har även rätt att framföra eventuella klagomål avseende World of Volvos behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet. För mer information om dessa rättigheter och hur du utövar dem kan du kontakta World of Volvo via kontaktuppgifter som anges ovan.

 

Uppdatering av Integritetspolicyn

Vår integritetspolicy kommer regelbundet att uppdateras. Den senast uppdaterade versionen hittar du alltid via vår webbplats – www.worldofvolvo.com

 

World of Volvo

Göteborg, Maj, 2023