Gå till innehåll
Byggnaden

En byggnad att utforska

En unik konstruktion i skandinavisk stil där arkitekterna haft möjlighet att utforska relationen mellan arkitektur och natur. En byggnad där naturen möter horisonten och skapar en levande miljö som måste upplevas.

Welcome to World of Volvo

World of Volvo

vill förena det svenska landskapet med allemansrätten. Vårt hus representerar Volvo Groups och Volvo Cars gemensamma historia, tradition och framtid i fysisk form. Ett hus helt byggt i naturligt material - trä.

Utomhusområdet består av inbjudande omgivningar som omfattas av allemansrätten.
Inomhus råder ständig förändring som aktiverar dina sinnen och inspirerar till interaktion.

Under World of Volvo...

…växer ett parkeringshus med fem plan fram. De 1548 parkeringsplatserna är efterlängtade. Efterfrågan på parkering är stor i området och besökare både till World of Volvo och Liseberg kommer att få plats. Ägare till parkeringsanläggningen är Göteborgs Stads Parkering och anläggningen blir bolagets största. Huvuddelen av p-huset, cirka 1200 platser, står färdigt våren 2023. Resterande del öppnas samtidigt som World of Volvo, i början på 2024.

Hållbarhet har stått i fokus genom hela byggprocessen. Bland annat används grönare betong med mindre koldioxidutsläpp. Elladdning kommer självklart att finnas i p-huset och andelen laddplatser utökas allteftersom behovet ökar.

En plats i rörelse

Innovativa, inspirerande och underhållande upplevelser.

En livfull mötesplats

En plats med så gott som oändliga möjligheter och spännande upplevelser.